Rys1Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu wybierz opcję "Nowy projekt".

W oknie nr 1 wpisz nazwę swojej fotoksiążki. Jeżeli bierzesz udział w promocji wpisz w tym oknie kod promocyjny.

Kliknij strzałkę „dalej” - okno nr 2.


Rys2W oknie nr 3 wybierasz produkt.

Z prawej strony okna wyświetlają się informacje o wybranym produkcie: cena za minimalną ilość stron dla danego produktu oraz cena za strony dodatkowe, gramatura papieru na jakiej drukowana jest książka, ilość stron itp.

Po zaznaczeniu odpowiadającego Tobie produktu kliknij strzałkę „dalej” - okno nr 4.


Rys2Okno nr 5 pokazuje zawartość Twojego komputera.

Wybierz folder ze zdjęciami, które chcesz zamieścić w swojej fotoksiążce.

W oknie nr 6 pojawią się zdjęcia.

Zaznacz te, które planujesz umieścić w swojej fotoksiążce (możesz wybrać kilka zdjęć, gdy wciśniesz klawisz Ctrl na klawiaturze swojego komputera). Po zaznaczeniu zdjęć wciśnij niebieską strzałkę znajdującą się między oknami 6 i 7. Zdjęcia zostaną przeniesione z okna nr 6 do okna nr 7.

PAMIĘTAJ!!! Nie musisz dodawać teraz wszystkich zdjęć. Kolejne zdjęcia będzie można dodać (lub usunąć) w trakcie składania fotoksiążki.

Kliknij strzałkę „dalej” - okno nr 8.


Rys2W oknie nr 9 znajdują się następujące funkcje:

Projekty moich albumów – jeżeli wcześniej robiłeś projekt fotoksiążki, będziesz mógł skorzystać z niego ponownie. Program skopiuje ułożenie zKliknij strzałkę „dalej” - okno nr 8.djęć z zaznaczonego projektu i wstawi w te miejsca nowe zdjęcia.

Dopasowanie zdjęć do szablonu – w oknie nr 10 znajdują się przykładowe szablony ułożenia fotografii na stronach fotoksiążki. Oznacza to, że zdjęcia będzie można w łatwy sposób rozmieścić w miejscach do tego przeznaczonych. W tej opcji rozmiary zdjęć będą skadrowane do istniejących szablonów. Wybrany układ zostanie domyślnie przypisany do wszystkich stron w Twojej fotoksiążce. Układy można dowolnie modyfikować lub zmieniać na etapie projektowania.

Dopasownie szablonu do zdjęć – w tej opcji program dopasuje szablony do rozmiarów Twoich zdjęć.

Autowypełnianie stron – po zaznaczeniu opcji „Tak” program rozłoży automatycznie zdjęcia w wolne miejsca znajdujące się w szablonach.

Wybrana liczba stron – w tej opcji możesz zadecydować ile stron będzie miała fotoksiążka. Wybór ten jest tymczasowy ponieważ ilość stron będzie można zmieniać na etapie dalszego projektowania.

Kliknij strzałkę „dalej” - okno nr 11.   


Rys5W tym oknie wybieramy tło dla naszej fotoksiążki.

Tło zostanie domyślnie przypisane do wszystkich stron w Twojej fotoksiążce. Wybór tła nie jest wiążący i będzie można je zmienić na etapie projektowania. Do każdej strony będzie można zastosować inne tło. Jako tło można również zastosować swoje zdjęcia.   


Rys6W oknie nr 14 widać poszczególne strony Twojej fotoksiążki. W tym oknie ją projektujesz.

W oknie nr 16 znajdują się ikony, dzięki którym możesz dodać stronę, usunąć wybraną stronę, zduplikować stronę, przesunąć stronę do przodu projektu bądź do tyłu projektu, powiększyć lub pomniejszyć stronę, obrócić obraz w lewo bądź w prawo, dodać tekst.

W oknie nr 13 znajdują się miniatury wszystkich stron Twojej fotoksiążki. Klikając w nie możesz przemieszczać się pomiędzy stronami.

W oknie nr 12 znajdują się zdjęcia, które wybrałeś. Aby umieścić zdjęcie na stronie fotoksiążki przeciągnij je z okna nr 12 w miejsce przeznaczone na zdjęcie w oknie nr 14 lub na puste miejsce na stronie. Ikonki znajdujące się na górze w oknie nr 12 służą do dodawania lub usuwania zdjęć z Twojego projektu lub obracania poszczególnych zdjęć.

W oknie nr 15 znajdują się zakładki:

Układy strony/okładki - to proponowane przez program szablony ułożenia zdjęć na stronie. Aby skorzystać z szablonu - przeciągnij go (lewym przyciskiem myszki) na stronę, na której chcesz uzyskać dany układ zdjęć. Na każdej stronie może być zastosowany inny układ zdjęć. Jeżeli masz własny pomysł na ułożenie zdjęć w książce – skorzystaj z niego – nie musisz stosować proponowanych układów.

Kliparty - wybierz interesujący Cię klipart, złap go i przeciągnij w odpowiednie miejsce na wybranej stronie. Każdy klipart można pomniejszyć lub powiększyć. Zmieniając rozmiar klipartu z wciśniętym klawiszem Shift zapobiegniesz zniekształceniu obrazka – będzie on pomniejszany lub powiększany z zachowaniem swoich oryginalnych proporcji.

Ramki - każde zdjęcie w Twojej fotoksiążce można przyozdobić ramką. Wybierz interesującą Cię ramkę, złap ją i przeciągnij na zdjęcie widoczne w oknie projektowania. Jeżeli efekt nie jest zadowalający - wybierz inną ramkę i przeciągnij ją na zdjęcie. Aby całkowicie usunąć ramkę przeciągnij na zdjęcie ramkę z napisem "bez ramki" znajdującą się na początku listy ramek.

Maski - każde zdjęcie w Twojej fotoksiążce można przyozdobić maską. Wybierz interesującą Cię maskę, złap ją i przeciągnij na zdjęcie widoczne w oknie projektowania. Jeżeli efekt nie jest zadowalający - wybierz inną maskę i przeciągnij ją na zdjęcie. Aby całkowicie usunąć maskę przeciągnij na zdjęcie maskę z napisem "bez maski" znajdującą się na początku listy masek.

Efekty – w tej zakładce znajdują się funkcje, które zmienią Twoje kolorowe zdjęcie w zdjęcie czarno-białe, sepię itd.

Tła - aby zmienić tło na konkretnej stronie złap je i przeciągnij do okna projektowania. Wybrane tło można zastosować do strony lewej (pojawi się tylko na lewej stronie fotoksiążki), prawej (pojawi się tylko na prawej stronie fotoksiążki) lub dla na obu stronach.

Jeżeli masz jakiś problem lub nie wiesz jak zastosować daną funkcję skorzystaj ze znaku zapytania znajdującego się w oknie nr 17. Klikając na znak zapytania zostaniesz przekierowany do pomocy programu. Są tam wyjaśnione wszelkie kwestie związane z projektowaniem fotoksiążki.

Kiedy Twój projekt będzie gotowy kliknij na ikonę „zamów” w okienku nr 18.   


Rys7W tym oknie możesz przeczytać jak wygląda proces zamawiania po czym kliknąć strzałkę „dalej”.  

 

   


Rys8W tym oknie możesz zobaczyć okładkę i wszystkie strony swojej fotoksiążki.

Sprawdź jeszcze raz, czy wszystko jest tak jak zaprojektowałeś. Jeżeli nie, możesz wrócić do swojego projektu i nanieść poprawki.   


Rys9W oknie nr 19 możesz wybrać sposób wykańczania fotoksiążki, wybrać korekcję kolorów i ilość kopii.

W oknie nr 20 wpisz swoje ewentualne uwagi (dane do faktury lub kod promocyjny).   

 


Rys10W oknie nr 21 wybierz, czy chcesz projekt dostarczyć nam osobiście, czy wysłać droga internetową,

a następnie wypełnij pola z danymi osobowymi (okno nr 22).

Proszę sobie wyobrazić, że pracujemy w środowisku "idealnym" tzn.: mamy porządnie skalibrowany monitor, idealne natężenie oświetlenia w miejscu pracy. Wychodząc z takiego założenia kolory na naszym monitorze powinny pokrywać się z kolorami w naszej fotoksiążce. Tak się jednak nigdy nie stanie i trzeba się liczyć z odchyłami barwnymi. Nie można ich wyeliminować, ale można je zminimalizować. Trzeba pamiętać, że każdy papier odbija światło (powlekany błyszczący - bardziej, matowy - mniej), że monitor świeci
i padające na niego światło również je odbija, co powoduje przekłamanie kolorów. Ponadto obraz w monitorze powstaje w wyniku mieszania kolorów RGB, natomiast wydruk powstaje w wyniku mieszania kolorów CMYK. To wszystko powoduje, że widoczne są różnice między tym co widzimy na monitorze a tym co na wydruku.

Tak więc, żeby obraz z monitora był jak najbardziej przybliżony do wydruków powinniśmy pamiętać o następujących rzeczach:

1. Natężenie oświetlenia i temperatura barwowa

Wygląd określonego przedmiotu może ulegać zmianom w warunkach oświetlania różnymi typami źródeł światła. Dlatego też ważny jest dobór odpowiedniego stopnia oddawania barw do danego rodzaju pracy. Właściwości oddawania barw przez źródła światła charakteryzuje się tzw. ogólnym wskaźnikiem oddawania barw (Ra). Jest on miarą stopnia zgodności wrażenia barwy przedmiotu oświetlonego danym źródłem światła z wrażeniem barwy tego samego przedmiotu oświetlonego odniesieniowym źródłem światła w określonych warunkach. Maksymalna możliwa wartość tego wskaźnika wynosi 100. Przyjmuje się ją dla światła dziennego i większości źródeł żarowych. Wartości zbliżone do 100 charakteryzują najlepsze właściwości oddawania barw. Im większe jest wymaganie dotyczące właściwego postrzegania barw, jak np. w przemyśle poligraficznym, tekstylnym, tym wskaźnik oddawania barw powinien być większy.

W zależności od wykonywanych czynności zaleca się stosowanie źródeł światła o wskaźniku oddawania barw Ra:

- bardzo dużym, Ra większe bądź równe 90, dla stanowisk pracy, na których rozróżnianie barw ma zasadnicze znaczenie, jak np. kontrola barwy, przemysł tekstylny i poligraficzny;

- dużym, gdy Ra jest mniejsze od 90 i większe bądź równe 80 dla biur, dla sal szkolnych
i wykładowych;

- średnim oraz ewentualnie małym, dla Ra mniejszego od 80 i większego bądź równego 40, dla innych prac, jak np. magazyny, kotłownie, odlewnie oraz wszędzie tam, gdzie rozróżnianie barw nie ma zasadniczego lub istotnego znaczenia.

We wnętrzach, w których ludzie pracują albo przebywają dłuższy czas, zaleca się stosowanie źródła światła o wskaźniku oddawania barw większym od 80. Barwę światła określa się za pomocą tzw. temperatury barwowej (Tc) i podaje się ją w kelwinach (K).

Dla poziomów natężenia oświetlenia poniżej 300 lx temperatura barwowa powinna być niższa od 3 300 K, co odpowiada ciepłobiałej barwie światła. Dla poziomów 300 ÷ 750 lx temperatura barwowa powinna zawierać się w przedziale 3 300 ÷ 5 000 K, co odpowiada neutralnej barwie światła, natomiast dla poziomów natężenia powyżej 750 lx temperatura barwowa powinna być wyższa od 5 000 K, co odpowiada dziennej barwie światła.

2. Monitor

Najważniejsza rzecz, używajmy monitorów z matową powierzchnią!!! Pracując na monitorach z "lustrzaną" powierzchnią cały czas zmieniamy kąt oglądania, chowając się przed odblaskami i odbiciami światła.

Każdy monitor (czy nowy czy też stary) powinien być skalibrowany kolorymetrem. Bez skalibrowanego monitora nie będziemy w stanie określić poprawności wyświetlanego obrazu na naszym sprzęcie. Metoda profilowania naszego monitora (na oko) poprzez przyłożenie zdjęcia do monitora nic nam nie da, ponieważ monitor świeci a zdjęcia odbijają światło.

Niektóre monitory dostępne na naszym rynku są jednak tak kiepskie, że nawet kalibracja nie pomoże.

3. Druk

By wydruk jak najbardziej był zbliżony do oryginału, musimy pamiętać o kalibracji kolorów na maszynach drukujących, jak i o odpowiednich profilach dla danego papieru.

Kalibrację maszyn wykonujemy 2 razy dziennie oraz po każdej wymianie tonerów.

Prace drukowane są na odpowiednim profilu przypisanym dla danego typu papieru. Przy każdej wymianie papieru (nowa partia papieru) profil tworzony jest na nowo, by wydruki były jak najbardziej zbliżone do oryginału.

W ciągu kilku minut możesz złożyć zamówienie i przekazać nam wskazówki abyśmy mogli stworzyć dla Ciebie trwałą i wyjątkową pamiątkę. Gdy będziesz w 100% zadowolony z projektu wypełnisz formularz zamówienia i w ciągu kilku dni otrzymasz swoją fotoksiążkę w doskonałej jakości. W krótkim czasie wspólnie stworzymy pamiątkę na całe życie z Twoich zdjęć w wybranej przez Ciebie formie.

Czy to jest trudne?

Tworzenie fotoksiążki jest prostsze niż marzyłeś. Wybierz temat i styl. Skorzystaj z gotowych szablonów. Pamiętaj, że możesz dopracować wygląd każdej strony według własnego uznania. Umieść swoje ulubione zdjęcie na przedniej i tylnej okładce, dodaj tekst w dowolnym miejscu, na każdej stronie. Wykorzystaj zdjęcie jako tło strony lub umieść je na obu sąsiadujących stronach ...

Pomożemy Ci

By stworzyć album pełen zdjęć, pomysłów i wspomnień możesz skorzystać z usługi serwisowej lub wykorzystać nasz darmowy program. Pobierz go i zainstaluj. W razie potrzeby skorzystaj z pomocy.

 

1. Informacje ogólne
1.1  Właścicielem serwisu foto-ksiazki.pl jest firma:
EX biuro reklamy sp. z o.o.
Ul. Partynicka 47, 53-031 Wrocław
REGON: 932797511
NIP: 899-24-46-104
KRS: 0000110273
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI wydział Gospodarczy KRS
1.2  Strona internetowa, program oraz znaki firmowe są własnością firmy EX biuro reklamy sp. z o. o. i podlegają ochronie prawnej. Materiały zawarte w niniejszej witrynie, w tym: tekst, grafika, zdjęcia, kod źródłowy nie mogą być kopiowane i wykorzystywane w jakikolwiek sposób.
1.3  Usługi oferowane w serwisie www.foto-ksiazki.pl polegają na projektowaniu i wykonywaniu albumów oraz innych pro­duktów o indywidualnych cechach, w oparciu o cyfrowe pliki graficzne oraz wytyczne klienta.
1.4 Program Foto Książki może zostać użyty tylko i wyłącznie do przygotowania plików w celu przesłania i złożenia zamówienia w serwisie www.foto-ksiazki.pl. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w oprogramowanie oraz jego odpłatne rozpowszechnianie. Program można użytkować nieodpłatnie i przekazywać go nieodpłatnie dowolnej liczbie osób.
2. Zawarcie umowy
2.1 Zawarcie umowy między Manetbook sp. z o.o. a klientem następuje w chwili dostarczenia przez klienta wszystkich plików elektronicznych oraz danych niezbędnych do realizacji umowy (osobiście lub wysyłając zamóienie drogą elektroniczną).
2.2 Zabronione jest dostarczanie plików zawierających jakiekolwiek formy przemocy, profanacji, pornografii, treści sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem, materiałów mogących naruszyć prawa prywatne lub pu­bliczne, oraz prawa autorskie.
2.3 Złożenie zlecenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych klienta dla potrzeb realizacji zamówień i kontaktu w sprawach związanych z realizacją usługi.
2.4 W przypadku chęci otrzymania faktury VAT prosimy o umieszczenie informacji o tym fakcie oraz danych podmiotu w uwagach do zamówienia. Jeżeli przedmiotowa adnotacja nie znajdzie się w uwagach do zamówienia, wystawienie faktury VAT na podstawie paragonu możliwe będzie tylko pod warunkiem dostarczenia paragonu do siedziby EX biuro reklamy sp. z o.o. w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jego wystawienia. W przy­padku zagubienia paragonu nie jest możliwe uzyskanie jego duplikatu.
3. Realizacja zlecenia
3.1 EX biuro reklamy sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do edycji i kopiowania plików powierzonych przez Klienta w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy.
3.2 Wszystkie zlecenia wykonywane są starannie, dokładnie i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie. Czas realizacji usługi do momentu nadania przesyłki nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od chwili zawarcia umowy a w przypadku wyboru opcji „płatność przelewem” dodatkowo od chwili otrzymania potwierdzenia zaksięgowania wpłaty. W szczególnych przypadkach okres ten może się wydłużyć, o czym Klient zostanie poinformowany.
3.3 Dopuszczalna tolerancja braku zgodności wymiarów zamawianego produktu wynosi 3 mm.
3.4 Wydanie produktu jest jednoznaczne z powierzeniem go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (zgodnie z art. 544 § 1 kodeksu cywilnego) lub następuje poprzez odbiór osobisty zamawiającego w siedzibie firmy.
3.5 Koszty związane z wysyłką zamówionego produktu ponosi klient. Informacja o kosztach zawarta jest na stronie www.foto-ksiazki.pl
3.6 W przypadku nieuzasadnionego odesłania zamówionego produktu wszelkie koszty z tym związane oraz ponowną wysyłką zamówionego produktu ponosi klient.
4. Polityka prywatności
4.1  EX biuro reklamy sp. z o. o. nie wykorzystuje plików ani żadnych danych użytkowników bez ich pisemnej zgody w celach innych niż realizacja umów. Pliki oraz dane klienta są chronione przed dostępem do nich osób niepowołanych.
4.2  EX biuro reklamy zastrzega sobie prawo do przekazania niezbędnych danych osobowych Klienta przewoźnikowi w celu realizacji zlecenia.
4.3  W każdej chwili Klient ma prawo do wglądu lub zmiany swoich danych oraz może zażądać ich usunięcia drogą mailową bądź pisemnie na adres sie­dziby.
4.4  Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie z serwisu foto-ksiazki.pl e-maili informacyjnych. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez wysłanie do firmy stosownej prośby poprzez e-mail bądź pisemnie na adres sie­dziby.
4.5  Klient z chwilą zawarcia umowy z EX biuro reklamy sp. z o. o. zapewnia o posiadaniu prawa i zgody autorów oraz osób sfotografowanych  na użycie dostarczonych zdjęć w celu realizacji zlecenia.
4.6  EX biuro reklamy sp. z o. o. zastrzega sobie pełną swobodę podejmowania decyzji, co do usuwania plików dostar­czonych do firmy, jeżeli ich zawartość łamie zapisy niniejszego Regulaminu.
5. Odpowiedzialność
5.1  EX biuro reklamy sp. z o. o.  nie odpowiada za terminową realizację doręczeń przez przewoźnika.
5.2  EX biuro reklamy sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędnie podanych danych osobowych lub błędnie złożonego zamówienia, oraz przekazania do realizacji plików niedopasowanych do formatu zamawianego produktu.
5.3  EX biuro reklamy nie odpowiada za złą jakość wydruków wynikającą z parametrów otrzymanych plików. Wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanych plików, błędnie zadanych wymiarów - niezgodnych ze wskazówkami dotyczącymi przygotowania do druku (patrz: www.foto-ksiazki.pl/wskazwskazowki), stopnia kompresji, niewłaściwie użytych profil kolorów lub nie­sprecyzowanych uwagach do zamówienia nie podlegają reklamacji.
5.4  Ze względu na różnorodność monitorów jak i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów - wydruki mogą się różnić pod względem zgodności barw z tym, co Klient widzi na swoim monitorze. Różno­rodność stosowanych profili kolorystycznych maszyn drukujących jest również przyczyną różnic kolorystycz­nych między wydrukami, odbitkami zdjęć, jak i wydrukami zdjęć z domowej drukarki. W związku z tym EX biuro reklamy sp. z o. o.  nie odpowiada ze efekty złego wykalibrowania oraz niewła­ściwie wybranego profilu kolorów w monitorze klienta.
6. Gwarancja
6.1  Zakupione produkty objęte są rękojmią.
6.2  Rękojmia zleceniobiorcy:
6.2.1  Podstawą do reklamacji z winy EX biuro reklamy sp. z o. o. mogą być jedynie wady techniczne powstałe przy wykonywaniu produktu lub różnice pomiędzy przedmiotem zlecenia opisanego w formu­larzu, a zawartością przesyłki.
6.2.2  Zgłoszenie reklamacyjne zawierające dokładny opis powodu zgłoszenia prosimy przesłać pocztą elektro­nicznej (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania przesyłki. Reklamowany produkt należy odesłać na własny koszt przesyłką poleconą wraz z dowodem sprzeda­ży na adres nadawcy. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. W przypadku uznania reklamacji koszty związane z wysyłką produktu zostaną zwrócone.
6.3  Rękojmia przewoźnika:
6.3.1  Jeżeli zachodzi obawa odnośnie stanu zawartości przesyłki lub opakowanie przesyłki jest zniszczone lub uszkodzone, należy w miejscu odbioru sporządzić razem z doręczycielem protokół szkody. Odbiór przesyłki bez sporządzenia protokołu oznacza brak zastrzeżeń dotyczących transportu.
6.3.2  Zgłoszenie reklamacyjne prosimy przesłać pocztą elektroniczną (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania przesyłki. Towar wraz z  protokołem, uszkodzonym opako­waniem oraz dowodem sprzedaży należy odesłać do nadawcy na własny koszt przesyłką poleconą.
6.4  Rozpatrzenie reklamacji:
6.4.1  Reklamacja spełniająca wymagania punktu 6.2.2 lub odpowiednio 6.3.2 zostanie rozpatrzona w termi­nie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.
6.4.2 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma nowy produkt oraz zwrot  kosztów przesyłki do wysokości kwoty z cennika Poczty Polskiej, adekwatnej do wagi i wielkości danej przesyłki.
7. Odstąpienie od umowy
7.1  Korzystanie z serwisu niezgodnie z regulaminem może skutkować wypowiedzeniem umowy przez EX biuro re­klamy sp. z o. o.
7.2  Ze względu na fakt, iż realizacja zlecenia rozpoczyna się bezzwłocznie w momencie jego przyjęcia, oraz jest ono świadczeniem o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, Klientowi po dokonaniu płatności lub potwierdzeniu zamówienia płatnego przy odbiorze nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
8. Postanowienia końcowe
8.1  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.2  Biuro reklamy EX biuro reklamy sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez konieczności informowania o tym klien­tów.
8.3  Biuro reklamy EX biuro reklamy sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam pojawiających się w serwisie foto-książki.pl
Wrocław, 01 listopad 2010